Hình Thức Gọi Vốn IFO Đằng Sau Dự Án Meta Apes Đang Được FOMO Hiện Nay Là Gì?

Hình Thức Gọi Vốn IFO Đằng Sau Dự Án Meta Apes Đang Được FOMO Hiện Nay Là Gì?


IFO (Initial Farming Offering) trên PancakeSwap là một hình thức huy động vốn sử dụng các sự kiện farming để gây quỹ cho các dự án tham gia. IFO cho phép bạn có quyền mua trước các token dự án của PancakeSwap. Bằng cách tham gia IFO, nhà đầu tư sẽ là một trong những người đầu tiên có token mới và hưởng lợi từ phần thưởng cao hơn.

Để tham gia IFO, cần làm những bước như sau:

  • Bước 1: Cần có hồ sơ PancakeSwap. Hồ sơ đóng vài trò bảo vệ tính bảo mật của IFO và đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người. Tạo hồ sơ sẽ mất một lượng chi phí nhỏ nhưng sẽ giúp giảm tổng nguồn cung $CAKE bằng cách đốt $CAKE từ mỗi hồ sơ được tạo.
Tạo hồ sơ trên PancakeSwap sẽ tốn chi phí khoảng 1.5 CAKE
  • Bước 2: Staking $CAKE vào pool.

Ví dụ: Nếu có 200 iCAKE, có thể "cam kết" 200 $CAKE trong bất kỳ đợt IFO nào sắp tới. Số iCAKE có được dựa trên số lượng $CAKE đã stake trong staking pool có thời hạn cố định và dựa vào thời gian staking cố định.

  • Bước 3: Khi IFO kết thúc, có thể nhận token. Số lượng token nhận được tùy thuộc vào số lượng người tham gia IFO. Bất kỳ số lượng $CAKE bổ sung nào đã cam kết với IFO không được sử dụng để mua token sẽ được trả lại.
Meta Apes được IFO trên Pancakeswap

Meta Apes là IFO mới nhất trên PancakeSwap đã huy động được 2 triệu đô la nhờ vào Public sale và Private sale. Bạn có thể đọc chi tiết về dự án Meta APES tại đây

Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.