Vay Ethereum Bằng Cách Thế Chấp NFT Trên X2Y2

Vay Ethereum Bằng Cách Thế Chấp NFT Trên X2Y2

‌‌Trên X2Y2, người dùng có thể sử dụng NFT của họ làm tài sản thế chấp để vay ETH từ những người cho vay khác, được gọi là Khoản vay NFT. ‌‌NFT có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp phải đáp ứng các tiêu chí sau:‌‌

 • Bộ sưu tập NFT đã được thêm vào whitelist. ‌‌
 • Trên X2Y2 hoặc các thị trường khác (ví dụ: OpenSea) và NFT không được liệt kê là bị đánh cắp hoặc bị xóa. ‌‌
 • NFT đã nhận được offer cho vay (có nghĩa là người cho vay muốn cho bạn vay ETH).
Quy trình vay Ethereum bằng NFT

Đề nghị cho vay cho phép người cho vay thể hiện mong muốn cho vay ETH tùy thuộc vào giá trị của NFT. Có hai loại đề nghị cho vay dựa trên các mục tiêu:

 • Offer áp dụng cho tất cả NFTs trong một bộ sưu tập. Bất kỳ ai sở hữu một trong các NFT của bộ sưu tập đều đủ điều kiện để chấp nhận offer.
 • Offer chỉ dành cho một số NFT nhất định. Chỉ chủ sở hữu của NFT mới có thể chấp nhận đề nghị.

Việc chấp nhận đề nghị cho vay dẫn đến việc thiết lập Khoản vay NFT:

 • Khoản này sẽ gửi một khoản ETH vào ví của bạn. ‌‌
 • Bạn phải hoàn trả một khoản ETH (số tiền đã vay cộng với lãi suất) trước ngày đến hạn.‌‌
 • Khóa NFT của bạn làm tài sản thế chấp trong smart contract cho đến khi bạn trả hết khoản vay.‌‌
 • Cho phép người cho vay sở hữu tài sản thế chấp NFT nếu bạn không trả nợ đúng hạn.

Cách Vay ETH

Để bắt đầu vay ETH, trước tiên bạn phải xác định một trong các NFT của bạn đã nhận được đề nghị cho vay. Trên trang chi tiết của NFT, hãy xem mục Loans.

Mục khoản vay

‌‌Hiện tại, chỉ những NFT trong whitelist sau mới có thể cho vay, người dùng có thể xem các đề nghị cho vay bằng cách truy cập trang chi tiết của NFT:‌‌

 • Otherdeed for Otherside
 • Doodles
 • Bored Ape Yacht Club
 • Azuki
 • Renga
 • CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI

Có nhiều offer khả dụng với các giá trị khoản vay, APR và thời hạn cho vay khác nhau. Sau đó, ở phía bên phải, nhấp vào nút Borrow, xác nhận các điều khoản một lần nữa và nhấp vào nút Borrow ở dưới cùng để chấp nhận đề nghị và thiết lập khoản vay. Khi giao dịch hoàn tất, NFT thế chấp sẽ bị khóa trong smart contract và ETH sẽ được chuyển vào ví của người cần vay.

Chi tiết về khoản vay

Bạn có thể truy cập các khoản vay hiện tại của mình trong tab Loan trên trang hồ sơ. Nhấp vào nút Repay ở phía bên phải để thanh toán khoản vay và nhận lại NFT. Người dùng có thể thanh toán khoản vay bất kỳ lúc nào trước thời hạn, tuy nhiên số tiền gốc và lãi không thay đổi.

Lưu ý: Trong trường hợp không hoàn trả khoản vay trước thời hạn, khoản vay sẽ trở thành DEFAULTED sau thời hạn. Người dùng sẽ không bao giờ có thể hoàn trả khoản vay và lấy lại NFT thông qua X2Y2 và người cho vay có thể lấy NFT về ví của mình.

Tổng Kết

Tóm lại, đây là một tính năng tuyệt vời từ X2Y2 để tận dụng tài sản của người dùng, đó là NFT. Người dùng có thể vay ETH bằng cách thế chấp tài sản của họ như trong cuộc sống thực. Trong khi chức năng này đang hoạt động, đó là giá trị vô giá đối với bộ sưu tập NFT và bộ sưu tập NFT bằng cách xem NFTs như một tài sản, đặc biệt là có giá trị cao.

Nguồn: X2Y2

Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.