Kèo Đổi Vị Thế Từ OP - Hướng Dẫn Làm Sự Kiện Lớn Optimism Quest (Phần 3)

Kèo Đổi Vị Thế Từ OP - Hướng Dẫn Làm Sự Kiện Lớn Optimism Quest (Phần 3)

Optimism Quest là chuỗi nhiệm vụ trải nghiệm để nhận NFT trên hệ sinh thái Optimism. Đây là một series với tiềm năng retroactive và nhận airdrop vô cùng lớn, đọc chi tiết Phần 1 tại đây, Phần 2 tại đây. Hôm nay Holdstation sẽ hướng dẫn tiếp Phần 3 theo như nhu cầu đông đảo từ cộng đồng.

Ở phần trước, mình đã hướng dẫn mọi người đi từ những kèo đơn giản, dễ làm và chỉ cần mức vốn nhỏ. Nên sang phần 3 chúng ta sẽ làm dần những kèo phức tạp hơn.

Những kèo hôm nay:

 • Cung cấp thanh khoản trên Synapse.
 • Swap và add liquidity trên Rubicon.
 • Swap và add liquidity trên Clipper.
 • Trade trên Pika

Synapse

Bước 1: Vào quest và làm phần trắc nghiệm

Đáp án phần Quiz Knowledge:

 • Câu 1: Cross-chain use cases.
 • Câu 2: Both wrapped and native assets.

Bước 2: Vào Synapse

Hoàn thành quest này cần cung cấp thanh khoản > $20 cho Synapse. Với Dapp này, để cung cấp LP thì thường cần nUSD - native stablecoin của Synapse. Nên mình sẽ vào Swap trước để swap USDC sang nUSD, lưu ý là > 20 USD.

Sau đó chọn 1 pool Stableswap ➡ Cấp thanh khoản. Nhớ là chọn cả nUSD và USDC đều > $20.

Bước 3: Claim NFT

Đã có thể claim NFT. Vì quest này cần chờ danh sách của Galxe update (sau 1 thời gian nhất định) nên có thể sẽ phải chờ vài tiếng, mọi người chưa thấy claim được thì vào claim lại sau nhé.

Xong rồi thì withdraw luôn lại tiền của mình từ pool này. Chọn USDC để rút toàn bộ về USDC, sẽ không phải mất công swap lại nữa.

Rubicon

Bước 1: Vào quest và làm phần trắc nghiệm

Đáp án phần Quiz Knowledge:

 • Câu 1: On-chain order book in a smart contract.
 • Câu 2: The router finds the best price ...

Bước 2: Vào Rubicon

Hoàn thành quest này cần Swap token bất kì > $20 và cung cấp thanh khoản > $20 cho một pool trên Rubicon. Các bước thì khá đơn giản vì thao tác giống với Synapse ở trên.

Lưu ý là để bảo toàn tài sản ta sẽ swap và luôn chọn những pool stablecoin.

Bước 3: Claim NFT

Để claim NFT của quest này, còn cần phải follow twitter của dự án và join vào nhóm Discord. Sau khi đã join Discord ➡ Vào verification ➡ Gõ !verify như dưới đây. Lúc này đã có thể claim NFT và rút tiền thanh khoản về ví.

Clipper

Bước 1: Vào quest và làm phần trắc nghiệm

Đáp án phần Quiz Knowledge:

 • Câu 1: To provide the lowest per-transaction ...
 • Câu 2: Formula market maker.

Bước 2: Vào Clipper

Vì Quest này khá nhiều yêu cầu và nhiều bước, nên ta sẽ làm theo lộ trình sau để tiết kiệm chi phí nhất:

Dùng stablecoin swap sang $OP ➡ deposit $OP vào Liquidity Pool ➡ rút $OP ra khỏi Liquidity Pool ➡ swap lại về stablecoin trong Cove.

Lưu ý 1: Tất cả các bước trên đều phải có giá trị > $20.

Lưu ý 2: Tại bước add liquidity, tiền sẽ bị lock trong đó 10 ngày theo quy định của dự án. Nên nếu muốn nhanh thì swap sẵn > $40 OP từ bước đầu và chia 1 nửa add liquidity, 1 nửa swap lại trong Cove.

a) Swap sang OP

b) Add Liquidity - Tại đây dự án sẽ yêu cầu bạn phải trong whitelist mới được add thanh khoản. Bạn cứ ấn tiếp tục để đăng ký white list cho dự án, nhớ chọn hệ Optimism.

Để đăng ký wl, trước tiên vào nhóm Discord của Clipper và Verify, sau đó làm theo hướng dẫn của Clipper để xác thực Discord. Xong thì ví đã được whitelisted và có thể vào Liquidity ➡ Pool ➡ tiến hành add thanh khoản.

c) Rút OP khỏi Liquidity pool - bước này làm như bình thường thôi, nhưng riêng với clipper phải chờ 10 ngày mới được rút.

d) Swap trong Cove: Vào Liquidity ➡ Cove. Chọn 1 cặp thanh khoản bất kì, ở token đầu tiên bạn chọn token gì cũng được nhưng nên là stablecoin, token thứ hai bắt buộc phải là OP. Tại phần này chỉ cần cung cấp 1 token là được, chọn OP nhé.

Sau đó thì lại vào unstake và withdraw hết nhưng lúc này stablecoin sẽ vào ví của bạn thay vì OP.

Bước 3: Claim NFT

Vậy là đã xong, chỉ cần follow 2 twitter của dự án là Clipper Shipyard nữa là được.

Pika

Bước 1: Vào quest và làm phần trắc nghiệm

Đáp án phần Quiz Knowledge:

 • Câu 1: Multi-chain.
 • Câu 2: Perpetuals swap exchange.

Bước 2: Vào Pika

Mọi người vào Start Trading ➡ Trade một lệnh bất kì với giá trị > $30. Phần này thì rất dễ vì giống Future bình thường ở sàn CEX, nhớ là chỉ đặt đòn bẩy x1 và chốt ngay để tránh rủi ro.

Tiếp đến, cần phải cung cấp thanh khoản > $30 cho Pika. Chúng ta vào Vault ➡ Sẽ thấy USDC Vault ➡ Stake ➡ Chọn số USDC và confirm.

Lưu ý là bước này sẽ bị lock tài sản trong 3 ngày. Tuy nhiên NFT thì đã có thể claim được luôn.

Bước 3: Claim NFT

Vậy là những quest phức tạp hơn đã được hoàn thành ngày hôm nay, chúc mọi người làm quest thuận lợi. Trong bài hướng dẫn tiếp theo, Holdstation sẽ cùng mọi người làm những quets yêu cầu mức vốn lớn hơn chút, hãy chuẩn bị nhé! Tất nhiên phần thưởng sẽ xứng đáng với những ai chịu khó 😉

Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.