Vitalik Buterin Đề Xuất Địa Chỉ Ví Ẩn Nhằm Riêng Tư Hóa Việc Sở Hữu NFT

Vitalik Buterin Đề Xuất Địa Chỉ Ví Ẩn Nhằm Riêng Tư Hóa Việc Sở Hữu NFT

Vitalik Buterin, nhà đồng sáng lập của Ethereum, đã đề xuất phương pháp tiềm năng để che giấu việc cá nhân nhất định sở hữu NFT bằng phương pháp phát triển các địa chỉ ví ẩn. Vitalik cũng cho rằng đây là một giải pháp nhẹ nhàng hơn so với các phương pháp khác trong việc riêng tư hóa việc sở hữu NFT.

Vào ngày 8 tháng 8, Vitalik tweet trên Twitter rằng các địa chỉ ví ẩn sẽ là một giải pháp nhẹ hơn nhiều đối với quyền sở hữu cá nhân đối với NFT nhất định. Bài tweet nhằm để trả lời lại một bài đăng khác liên quan đến việc sử dụng các cách thức riêng tư hóa việc sở hữu NFT bằng cách sử dụng cây Merkle hoặc zk-SNARK. Nhà sáng lập Ethereum cũng đề xuất khả năng khái quát hóa cơ chế cho các ví smart contract (hợp đồng thông minh).

“Ý tưởng: Địa chỉ ví ẩn danh cho chuẩn ERC-721

Một cách tiếp cận đơn giản để cung cấp quyền riêng tư đáng kể vào hệ sinh thái NFT.

Vì vậy, bạn sẽ có thể ví dụ eg. gửi một NFT đến vitalik.eth mà không phải ai ngoại trừ Vitalik (chủ sở hữu mới của NFT đó) có thể biết chủ sở hữu mới của NFT đó là ai.”

Vitalik đã nhấn mạnh rằng sẽ có thách thức trong việc tìm cách trả phí cho vấn đề trên. Một giải pháp mà nhà sáng lập Ethereum nghĩ đến là “gửi đủ số lượng ETH để trả phí gas 5-50 lần để cho các lần gửi sau này”, Vitalik phát biểu.

Vitalik cũng đã tweet nói rằng đây là một cách tiếp cận dễ dàng cho người dùng và sẽ mang đến cho hệ sinh thái NFT nhiều quyền riêng tư hơn. Đây là một ý tưởng có nhiều tiềm năng đối với thị trường NFT và thị trường sẽ sớm đón nhận tính năng hoàn toàn mới này trong tương lai gần.

Nguồn: Binance, Twitter, etheresear

Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.