Hướng Dẫn Tham Gia Săn Airdrop PYME - Mainnet Vào Cuối Năm

Hướng Dẫn Tham Gia Săn Airdrop PYME - Mainnet Vào Cuối Năm

Pyme - một dự án dự án đơn giản hóa cách thức truy cập vào Web 3, và trao thưởng Pyme Points (điểm thưởng của nền tảng), token hay tài sản kỹ thuật số cho người dùng nền tảng này.

Pyme khá giống với Galxe, như một cổng không gian cho phép người dùng làm các Quest và nhận thưởng. Điểm khác biệt là người dùng bên cạnh nhận thưởng từ các Quest còn được nhận thưởng trực tiếp Pyme Point.

Trên trang web của Pyme đã xác nhận người tham gia Quests sẽ được nhận thưởng Airdrop.

Hướng dẫn tham gia để nhận phần thưởng

Bước 1: Truy cập đường dẫn, click “START NOW” và tạo tài khoản.

Bước 2: Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là lấy PYME Quest Passport bằng cách:

  • Chọn quốc gia
  • Kết nối Twitter
  • Kết nối Discord

Bước 3: Sau khi đã có Passport, người dùng hoàn thành hết các quest còn lại trong trang “START”. Tất cả các Quest đầu chỉ yêu cầu đăng nhập hoặc kết nối tài khoản nên không quá khó.

Bước 4: Bên cạnh đó có thể cày thêm điểm bằng cách cày thêm Quest bên trang “QUEST”.

Dự án đã xác nhận Airdrop cho người dùng tham gia hoàn thành các nhiệm vụ, phần thưởng Airdrop được trả dựa trên số điểm mà người tham gia tích lũy được.

Người tham gia có thể tham gia và tích cực cày bằng nhiều tài khoản để gia tăng phần thưởng đặc biệt trong giai đoạn Downtrend.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Các thông tin, tuyên bố và dự đoán trong bài viết này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà Holdstation cho là đáng tin cậy. Các ý kiến thể hiện trong bài viết này là ý kiến cá nhân được đưa ra sau khi xem xét kỹ càng và cẩn thận dựa trên những thông tin tốt nhất chúng tôi có tại thời điểm viết bài.  Bài viết này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo mua/ bán bất cứ token/NFT nào.
Holdstation không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng nội dung bài viết này.
Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.