Hướng Dẫn Testnet Tevaera - Nền Tảng Metaverse Phát Triển Game Đầu Tiên Trên zkSync

Hướng Dẫn Testnet Tevaera - Nền Tảng Metaverse Phát Triển Game Đầu Tiên Trên zkSync

Tổng quan

Tevaera là một nền tảng metaverse phát triển game phi tập trung đầu tiên trên zkSync, nơi người chơi có thể trải nghiệm, xây dựng, kiếm tiền và quản lý các hòn đảo kỹ thuật số.Dự án cung cấp một loạt các trò chơi arcade trên nền tảng, đồng thời cho phép người tham gia giao dịch các dynamic NFT trên chợ TevaBazaar.

Token chính của hệ là $TEVA, sử dụng làm token vận hành cho toàn blockchain.

Hiện tại dự án Tevaera trên zkSync này vẫn đang trong giai đoạn testnet, do đó người dùng hoàn toàn có thể tham gia sớm để nhận được ưu tiên.

Hướng dẫn thêm mạng zkSync vào ví

Testnet này sử dụng mạng zkSync, do đó hãy chuyển sang mạng này trên Metamask.

Nếu chưa thêm mạng zkSync, truy cập http://chainlist.org. Chọn Testnet & Kết nối Ví với tên “zkSync alpha testnet”. Sau đó chọn “Thêm vào MetaMask” và xác nhận thêm mạng trên ví.

Các bước tham gia testnet

Bước 1: Nhận Faucet

Đối với ví chưa có Zksync 2.0 Goerli ETH làm gas,  truy cập portal.zksync.io.

Kết nối Ví vào website, chọn phần faucet. Tiếp theo chọn 'Request Funds from Faucet'. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Twitter, Tweet thông tin đã có sẵn. Ví  sẽ ngay lập tức nhận được 0,25E  sử dụng làm gas trong testnet.

Bước 2: Tạo tài khoản

Truy cập testnet.tevaera.com. Sau đó chọn “Log In”.

Chọn “Continue With Ethereum”, xác nhận ví.

Tiếp đến, chọn “Continue to Get Citizen ID”.

Sau đó kết nối ví MetaMask và xác nhận kết nối ví.

Tiếp theo chọn vào “Mint Citizen ID”, xác nhận trên MetaMask.

Đến đây, bạn đã tạo tài khoản thành công. Bước tiếp theo sẽ là các bước hướng dẫn đặt tên và chơi thử.

Bước 3: Tương tác với dự án

Đặt tên nhân vật, sau đó 'Save'. Sau khi tên được chấp nhận, chọn 'Play the game now!'

Chọn 'play now' để bắt đầu chơi game, bạn có thể tìm hiểu về các nút tương tác tại phần 'Controls'.

Giao diện trong game:


Dưới đây là thông tin về các quyền lợi người dùng có thể nhận được  từ việc chơi game:

Lưu ý:  Số điểm Karma tối đa bạn có thể kiếm được trên Testnet là 1000.

Tổng kết

Theo đánh giá  của Holdstation, cơ chế game demo này khá cuốn hút. Do đó nếu bạn thích, có thể bỏ thời gian để chơi game trong testnet này, từ đó được chọn chính thức để nhận được các phần thưởng trong tương lai.

Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.