Hướng Dẫn Testnet Magpie - Giao thức Giúp Tối Đa Hóa Lợi Nhuận Trên Wombat

Hướng Dẫn Testnet Magpie - Giao thức Giúp Tối Đa Hóa Lợi Nhuận Trên Wombat

Tổng quan Magpie

Magpie XYZ là một nền tảng được xây dựng trên BNB Smart Chain giúp cho các nhà cung cấp thanh khoản và holder token của các giao thức veTokenomics đẩy mạnh hơn về lợi nhuận nhận được. Về cơ bản, Magpie tổng hợp tài sản của holder token của các giao thức veTokenomics và các nhà cung cấp thanh khoản trên nền tảng và từ đó có thể thu được lãi là token của Magpie và chuyển đổi chúng thành veTokens. Cùng lúc đó, Magpie cũng chia sẻ một phần doanh thu của nền tảng cho các holdern token $MGP.

Hướng dẫn testnet Magpie

Ngày 7 tháng 10, Magpie chính thức khởi chạy giai đoạn testnet của dự án. Người dùng có thể trải nghiệm các tính năng của sản phẩm, dịch vụ từ Magpie để có cơ hội nhận thưởng từ dự án cũng như là nhận retroactive đến từ dự án khi đúc và nắm giữ OAT Early Bird trên Galxe sau khi hoàn thành testnet của dự án thông qua các bước hướng dẫn chi tiết của Holdstation bên dưới đây.

Bước 1:

Người dùng truy cập trang chủ của Magpie tại liên kết sau. Tiếp theo nhấn vào mục 'Try on Testnet'.

Bước 2:

Người dùng cần chuyển đổi sang mạng lưới BNB Smart Chain Testnet (có thể thêm mạng BSC Testnet tại chainlist.org) và người dùng cần test $BNB để có thể thực hiện testnet tại Magpie (truy cập Binance Smart Chain Faucet để nhận test $BNB).

Binance Smart Chain Faucet
Binance Smart Chain Faucet

Bước 3:

Sau khi đã nhận test $BNB dùng để làm phí gas. Người dùng vào mục 'Stake' ở trang chủ Magpie và nhấn mục 'Faucet' để nhận $WOM hoặc các stablecoin thử nghiệm.

Bước 4:

Sau khi đã nhận các coin/token thử nghiệm. Người dùng tiến hành thử tính năng ' 'Convert WOM' nhằm chuyển đổi $WOM sang $mWOM. Tiếp theo nhập số lượng $WOM cần chuyển đổi và nhấn 'Approve' và xác nhận giao dịch.

Tiếp tục nhấn vào 'Convert' để hoàn tất quá trình chuyển đổi sang $mWOM.

Người dùng sau đó có thể trải nghiệm tính năng 'Stake' dùng để stake $mWOM vừa được chuyển đổi sang để thu lợi nhuận từ doanh thu của Magpie theo các thao tác như trên.

Bước 5:

Tiếp theo người dùng trải nghiệm tính năng 'Lock MGP'. Người dùng nhập số lượng $MGP cần khóa và nhấn 'Approve' sau đó nhấn 'Lock' để tiến hành khóa $MGP để nhận được APR cao hơn.

Ngoài ra người dùng cũng có thể unlock $MGP mà bản thân đã khóa trước đó ở mục 'Unlock' theo các thao tác như mục 'Lock' ở trên.

Bước 6:

Người dùng cũng có thể cung cấp thanh khoản vào các bể của Magpie như đặt cọc stablecoin hoặc các cặp token như WOM/mWOM hoặc MGP/BNB.

  • Người dùng có thể cung cấp thanh khoản bằng cách đặt cọc các stablecoin vào bể WOM. Người dùng nhập số lượng stablecoin cần đặt cọc và nhấn 'Approve' sau đó nhấn 'Deposit' để tiến hành đặt cọc stablecoin để nhận lãi $WOM và $MGP.
  • Người dùng có cung cấp thanh khoản bằng cách đặt cọc cặp token WOM/mWOM hoặc MGP/BNB trên Magpie. Người dùng nhập số lượng cặp token cần đặt cọc và nhấn 'Approve' sau đó nhấn 'Deposit' để tiến hành hoàn tất quá trình đặt cọc.

Bước 7:

Người dùng thử nghiệm tính năng 'Claim' để nhận thưởng là lãi $WOM và $MGP khi thực hiện stake, lock, deposit trước đó ở bước cuối cùng này. Người dùng có thể chọn các 'Active Pools' là các bể mà bản thân đã đặt cọc và nhấn vào 'Claim' để nhận $WOM hoặc $MGP hoặc nhấn 'Compound' để nhận cả 2 token cùng lúc.

Tiếp tục nhấn 'Confirm' để hoàn tất quá trình nhận thưởng.

Bước 8:

Sau khi hoàn thành các bước trên, người dùng truy cập vào chiến dịch của Magpie trên Galxe để nhận OAT 'Testnet Early Bird' và nắm giữ nhằm nhận được airdrop đến từ dự án sau khi TGE.

Người dùng cần hoàn thành các nhiệm vụ sau đây để đủ điều kiện nhận OAT. Các bước testnet đã hoàn thành theo các bước hướng dẫn trên. Tiếp theo người dùng cần theo dõi Twitter của Magpie và tham gia Discord của Magpie. Đồng thời phải nắm giữ token BAB (Binance Account Bound) để nhận OAT.

Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.