Hướng Dẫn Testnet DOMANI - Cơ Hội Airdrop Từ Giao Thức Quản Lý Tài Sản Trên zkSync

Hướng Dẫn Testnet DOMANI - Cơ Hội Airdrop Từ Giao Thức Quản Lý Tài Sản Trên zkSync

Tổng quan

DOMANI là một giao thức quản lý tài sản cho phép bất kỳ ai đúc, giao dịch, quy đổi và cung cấp  thanh khoản trên các danh mục đầu tư được mã hóa không cần oracle giám sát (XTF).

Hiện tại dự án DOMANI trên zkSync này vẫn đang trong giai đoạn testnet, do đó người dùng hoàn toàn có thể tham gia sớm để nhận được những ưu tiên.

Hướng dẫn thêm mạng zkSync vào ví

Testnet này sử dụng mạng zkSync, do đó hãy chuyển sang mạng này trên Metamask.

Nếu chưa thêm mạng zkSync, truy cập http://chainlist.org. Chọn Testnet & Kết nối Ví với tên “zkSync alpha testnet”. Sau đó chọn “Thêm vào MetaMask” và xác nhận thêm mạng trên ví.

Các bước tham gia testnet

Bước 1: Nhận Faucet

Đối với ví chưa có Zksync 2.0 Goerli ETH làm gas,  truy cập portal.zksync.io.

Kết nối Ví vào website, chọn phần faucet. Tiếp theo chọn 'Request Funds from Faucet'. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Twitter, Tweet thông tin đã có sẵn. Ví  sẽ ngay lập tức nhận được 0,25E  sử dụng làm gas trong testnet.

Bước 2: Nhận Faucet của dự án

Truy cập zksync-testnet.domani.finance, chọn  'CONNECT METAMASK'. Thực hiện kết nối ví Metamask với website và xác nhận kết nối trên ví.

Chọn 'Faucet', sau đó nhấp vào 'Tweet' để thực hiện tweet bài viết.

Bạn sẽ được chuyển hướng đến Twitter để thực hiện một Tweet nhận Faucet.

Bước 3: Tương tác với dự án

Quay lại zksync-testnet.domani.finance, chọn 'Manage', sau đó là 'Create Fund'.

  • Chọn 'Module'.
  • Chọn 'Add module'.
  • Chuyển sang phần 'Asset', di chuột vào mỗi token bạn sẽ thấy dấu '+', thêm các token đó vào.
  • Chọn mức phân bổ token, lưu ý mức phân bổ tổng cộng phải bằng 100%.
  • Điền các thông tin cần thiết như đặt tên, viết mô tả (description), sau đó chọn risk profile thành Balanced. Chọn 'Save & Launch'.
  • Bạn có thể phải xác nhận trên ví nhiều lần trước khi fund được khởi tạo thành công.
  • Xác nhận Fund được khởi tạo thành công.

Bước 4: Xác nhận trên Discord

Sau khi hoàn tất, tham gia Discord của Domani tại đây, cuộn đến Channel 'feed back' và để lại feedback đánh giá quá trình vừa làm ( độ mượt, nhanh hay chậm, có lỗi xảy ra không?) cho dự án.

Tổng kết

Vậy là bạn đã hoàn thành testnet của DOMANI. Chúc bạn may mắn nhận được Retroactive và các ưu đãi của dự án trong thời gian tới.

Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.