Free Mint NFT Từ Shop Moso - Nhận Thưởng USDC

Free Mint NFT Từ Shop Moso - Nhận Thưởng USDC

Moso là một trợ lý mua sắm Web3 hỗ trợ kiếm tiền điện tử bằng cách mua sắm tại các cửa hàng trực tuyến bao gồm BestBuy, Walmart, StubHub, Ulta Beauty,…

Phần thưởng tiền điện tử Moso kiếm được với mỗi giao dịch mua hàng thực hiện tại bất kỳ cửa hàng được hỗ trợ.

Đây là một trong những OATs đầu tiên từ Moso từ nay đến hết tháng 11. Người dùng sẽ được trao thường USDC dựa vào số lượng Moso OATs sở hữu sẽ có các mức thưởng khác nhau.

Claim OAT theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Truy cập Galxe

‌Bước 2: Follow Twitter ShopMoso

Bước 3: Retweet post

‌Bước 4: Tham gia Discord ShopMoso

Sau khi hoàn thành xong các bước người dùng có thể claim được NFT để nhận thưởng bằng USDC sau này.

Tổng Kết

Shop Moso sẽ còn nhiều OATs để claim trong tương lai để người dùng có thể nhận được phần thưởng USDC tương ứng với số OATs sở hữu. Mô hình shop to earn như Shop Moso hứa hẹn sẽ thành xu hướng được ưa chuộng bởi tính tiện dụng và phần thưởng crypto khi mua sắm trên các cửa hàng trực tuyến.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Các thông tin, tuyên bố và dự đoán trong bài viết này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà Holdstation cho là đáng tin cậy. Các ý kiến thể hiện trong bài viết này là ý kiến cá nhân được đưa ra sau khi xem xét kỹ càng và cẩn thận dựa trên những thông tin tốt nhất chúng tôi có tại thời điểm viết bài.  Bài viết này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo mua/ bán bất cứ token/NFT nào.
Holdstation không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng nội dung bài viết này.
Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.