Polygon Công Bố Giải Pháp Mở Rộng Layer2 Mới - Polygon ZkEVM

Polygon Công Bố Giải Pháp Mở Rộng Layer2 Mới - Polygon ZkEVM

Vừa qua tại Hội nghị Cộng đồng Ethereum lần thứ năm tại Paris, Polygon đã công bố giải pháp mở rộng Layer2 mang tên Polygon ZkEVM - Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine. Đây là sự tiếp nối của blockchain Hermez, một giải pháp mở rộng quy mô dựa trên ZK-Rollup mà công ty đã mua lại với giá 250 triệu đô la vào tháng 8 năm 2021.

Polygon ZkEVM sẽ hoạt động tương đương một EVM và sẽ tương thích hoàn toàn với các sản phẩm hiện tại chạy trên mạng ETH, sử dụng công nghệ Zk rollups để kết hợp nhiều giao dịch thành các nhóm trước khi chuyển tiếp chúng đến mạng chính Ethereum như một giao dịch duy nhất, từ đó giảm một lượng đáng kể phí gas, đồng thời vẫn kế thừa tính bảo mật và phi tập trung của chuỗi cơ sở. Các nhà phát triển có thể dễ dàng khởi chạy hoặc di chuyển các dApps tồn tại trên các chuỗi tương thích với EVM sang zkEVM, thông qua ngôn ngữ lập trình Solidity, Etherum hay bộ công cụ Truffle.

Hiện tại Polygon ZkEVM đang chuẩn bị khởi chạy một testnet công khai vào cuối mùa hè này trước khi ra mắt mạng chính theo kế hoạch vào đầu năm 2023. $MATIC đang được giao dịch ở mức $0.916, tăng 69.26% trong bảy ngày qua.

Nguồn: Cointelegraph, Bitcoinist, Polygon Twitter

Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.