Cách Giao Dịch OTC Trên GigaSwap

Cách Giao Dịch OTC Trên GigaSwap

GigaSwap là nền tảng giao dịch OTC thông qua smartcontract nhằm đảm bảo độ bảo mật, an toàn và sự ẩn danh cho hai bên tham gia. Với những tính năng độc đáo được xây dựng, nhà đầu tư có thể khai thác sản phẩm của Gigaswap để tối ưu hóa lợi nhuận cho mình cũng như hạn chế rủi ro hoặc chênh lệch giá.

Để hiểu rõ hơn về mô hình hoạt động và nhận định tiềm năng GigaSwap, bạn có thể đọc bài phân tích sau:

GigaSwap Là Gì? Giải Pháp Giao Dịch OTC Bằng SmartContract
GigaSwap sẽ đóng vai trò như một nhà xác thực phi tập trung - sử dụng hợp đồng thông minh để triển khai các hoạt động trong giao dịch OTC nhằm đảm

Hướng dẫn tạo lệnh Direct OTC Trade (Giao dịch OTC trực tiếp) trên Gigaswap

Bước 1: Truy cập Gigaswap và kết nối ví.

Bước 2: Chọn Sell trên góc phải màn hình.

Bước 3: Chỉnh chế độ Trade Type sang Direct. Nếu đã tự tìm được đối tác thì phần Visibility để Private và hai bên có thể trực tiếp giao dịch ngay . Trường hợp ngược lại thì chuyển mục Visibility sang Public (công khai) để Gigaswap niêm yết lệnh của bạn trên nền tảng và tìm người khớp lệnh.

Bước 4: Chọn token và nhập số lượng bạn muốn chuyển bên trên và token cũng như số lượng sẽ nhận được bên dưới. Trên Gigaswap, bạn có thể hoán đổi nhiều tài sản cùng một lúc nên sau khi nhập thông tin một loại token xong, chọn dấu "+" để thêm.
Đối với giao dịch Private, dán địa chỉ ví đối tác vào ô Partner's address.

Bước 5: Kiểm tra thông tin và nhấn "Create".

Bước 6: Sau khi tạo lệnh, cả hai bên tham gia phải đến trang giao dịch và chuyển tài sản trao đổi vào hợp đồng thông minh Gigaswap. Điều này có thể thực hiện bằng cách nhấn vào dấu tích xanh bên cạnh token hoặc chọn "Transfer Assets".

Bước 7: Sau khi bạn đã chuyển token, bạn cần đợi đối tác hoàn tất. Dấu tích xanh sẽ xuất hiện bên cạnh tài sản của bạn sau khi đã thành công chuyển vào hợp đồng thông minh.

Bước 8: Khi hai bên đã gửi tài sản vào hợp đồng thông minh, bạn có thể tiến hành trao đổi bằng cách nhấn "Swap sides".

Bước 9: Sau khi hoán đổi thành công, bạn có thể rút tài sản về ví mình - nhấn Claim assets.

Hướng dẫn tạo lệnh Fractional Trade trên Gigaswap

Đối với Fractional Trade, thay vì trao đổi trực tiếp với bên mua ngay trong một giao dịch, bạn sẽ đặt lệnh của mình lên trang Gigaswap và những người khác có thể mua từng phần nhỏ lẻ với mức giá cố định.

Bước 1: Chỉnh chế độ Trade Type sang Fixed.

Bước 2: Khung trên, chọn token và nhập số lượng bạn muốn bán.
Khung dưới, nhập số lượng token bạn muốn nhận khi bán hết tài sản của mình
Chọn Continue.

Bước 3: Kiểm tra thông tin và có thể chỉnh tên giao dịch tại mục Titile nếu muốn. Sau đó nhấn Create.

Bước 4: Sau khi lệnh tạo thành công, mọi người có thể mua token của bạn từ trang giao dịch Gigaswap

Bước 5: Bạn có thể rút tài sản từ trang giao dịch.

Hướng dẫn tạo lệnh OTC Pair trên Gigaswap

Bước 1: Chỉnh Price Type sang Dynamic (OTC Pair).

Bước 2: Chọn cặp token và nhập số lượng bạn muốn giao dịch.
Để khóa thanh khoản, chọn "Lock liquidity" và điều chỉnh thời hạn bạn muốn khóa.
Để cài đặt thuế cho cặp giao dịch, chỉnh sửa mục Assets' fees.
Chọn Continue. Sau khi kiểm tra thông tin, nhấn Create để tạo lệnh.

Bước 3: Khi lệnh được niêm yết trên trang chủ Gigaswap, mọi người có thể tham gia giao dịch và bạn có thể chia sẻ liên kết lệnh qua Telegram.

Bạn có thể chia sẻ liên kết lệnh qua Telegram

Bạn có thể rút tài sản sau khi thời gian khóa kết thúc.

Hướng dẫn giao dịch token $GIGA trên ví Holdstation

Mua token $GIGA bằng ví Holdstation

Bước 1: Chuyển mạng Ethereum và chọn biểu tượng hoán đổi góc phải dưới màn hình

Bước 2: Chọn token nguồn bạn muốn sử dụng để hoán đổi sang $GIGA và dán contract $GIGA hoặc nhập tên GIGA vào ô token địch.

Bước 3: Nhập số lượng cần hoán đổi và tiến hành xác nhận.


Holdstation Wallet - Your Gate to Web3 💜🦈
Make DeFi as easy as CeFi!
📲 Tải ngay: IOS | Android

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Các thông tin, tuyên bố và dự đoán trong bài viết này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà Holdstation cho là đáng tin cậy. Các ý kiến thể hiện trong bài viết này là ý kiến cá nhân được đưa ra sau khi xem xét kỹ càng và cẩn thận dựa trên những thông tin tốt nhất chúng tôi có tại thời điểm viết bài. Bài viết này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo mua/ bán bất cứ token/NFT nào.
Holdstation không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng nội dung bài viết này.
Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.