SushiSwap DAO Đồng Thuận Giảm Lương CEO

SushiSwap DAO Đồng Thuận Giảm Lương CEO

Thông tin chính:

  • SushiSwap, sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung, đã bỏ phiếu để giảm mức lương  của CEO mới bổ nhiệm
  • Kế hoạch giảm mức lương cơ bản từ 800.000 USDC xuống 500.000 USDC, cũng như tổng số lượng SUSHI được phân phối cho các khoản thưởng

Sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung SushiSwap quản trị bởi cộng đồng đã bỏ phiếu để giảm mức thù lao cho vị trí giám đốc điều hành - hay còn gọi là “Head Chef", theo cách gọi của SushiSwap. Trong đề xuất ban đầu của SushiSwap, thù lao là 800.000 USDC lương cơ bản và 600.000 token SUSHI được vest, trong số các ưu đãi bổ sung.

Đề xuất ban đầu và các biện pháp khuyến khích tiền thưởng đã vấp phải sự phản đối đáng kể từ cộng đồng. Mối quan tâm này đã được thể hiện rõ ràng trong dòng đầu tiên của đề xuất mới. "Cộng đồng đã bày tỏ quan ngại về việc tiền lương và ứng viên lại với nhau vào một đề xuất", được chia sẻ bởi Tangle, người đứng đầu cộng đồng, nêu rõ.

Nếu duy trì 1 năm về các ưu đãi về giá cho CEO mới bổ nhiệm, sẽ vượt quá 10 triệu đô la. Cơ cấu khuyến khích mới được thông qua hôm nay sẽ giảm mức lương cơ bản xuống 500.000 USDC. Nó cũng sẽ làm giảm tổng số lượng token SUSHI từ 1,2 triệu xuống 1 triệu token. Sàn giao dịch SushiSwap nắm giữ khoảng 636 triệu đô la total value locked tính đến thời điểm viết bài, theo DeFiLlama.

Sushi tvl và market cap
Biểu đồ SUSHI total value locked và vốn hóa thị trường

Như trường hợp của SushiSwap, nhà đầu tư có thể nhận ra được sức mạnh của DAO thông qua việc nắm giữ token quản trị. Cộng đồng có thể bỏ phiếu cho một đề xuất để chấp thuận hoặc từ chối đề xuất đó. Sức mạnh của cộng đồng DAO không bị giới hạn như đề xuất giảm lương và lợi ích của Giám đốc điều hành mới.
Nguồn: SushiSwap forum

Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.