Smart Money đổ vào Staked Ethereum Token Hậu The Merge

Smart Money đổ vào Staked Ethereum Token Hậu The Merge

Hơn 3 tháng từ sau vụ mất peg với tỉ lệ giảm tới 0.94 của cặp stETH/ETH, dòng tiền thông minh đang có dấu hiệu quay trở lại với các sản phẩm Staked Ethereum.

Vụ de-peg của stETH vào tháng 6

Nguyên nhân sâu xa

Lý do chính có thể là việc Ethereum chuyển đổi từ POW sang POS vô hình chung khiến các nền tảng Liquid Staking trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong hệ sinh thái này. Stakers đóng góp vào sự bảo mật của Ethereum bằng cách khóa ETH của họ vào các nền tảng này để đổi lấy APR. Thông thường, coin/token bị khóa không thể sử dụng để giao dịch hoặc sinh lời. LidoDAO, Compound, Rocket Pool,.. giải quyết vấn đề này bằng cách phát hành các token phái sinh như stETH, cETH, rETH và có thể giao dịch được như một ETH bình thường. Điều này kích thích việc tối đa hóa lợi nhuận ETH được nắm giữ của các Holders.

Lý do tiếp theo liên quan đến bản nâng cấp Shanghai được dự đoán triển khai vào giữa năm 2023, lúc đó nhà đầu tư nắm giữ các token phái sinh của ETH có thể chuyển đổi 1:1 so với ETH. Với tình hình depeg của các token phái sinh như hiện tại, không quá khó hiểu việc các nhà đầu tư đang FOMO nhằm tối đa hóa lợi nhuận của mình trong dài hạn.

Bên cạnh đó, sau The Merge APR của LidoDAO cho stETH tăng từ 4% lên 5% và Rocket Pool tăng từ 4% lên 5.3% cũng là một yếu tố kích cầu đối với thị trường.

Dòng tiền thông minh

Dòng tiền thông minh đổ vào stETH chiếm khối lượng lớn từ các Smarter LP, Fisrt Move Staking, Smart Dex Trader. Số lượng chính xác có thể nhiều hơn nguyên nhân là do những Smart Money này mang lượng stETH của họ sang cho vay bên AAVE nhận lại astETH để tối ưu hóa lợi nhuận.

Smart Money tích cực gom stETH trong thời gian gần đây
stETH được đưa vào trong AAVE nhằm tối ưu hóa lợi nhuận

Bên cạnh stETH các token phái sinh khác của ETH cũng đang được gia tăng rất nhiều trong ví của Token MillionareSmart Money.

rETH của Rocket Pool cũng được mua vào rất nhiều và mang đi Stake lượng lớn ở Balancer.

Token Millionare gia tăng lượng rETH

CoinbaseETH (cbETH) được launch vào cuối tháng 8, nhưng cơ chế khác hẳn với phần còn lại của thị trường khi cho phép quy đổi 1:1 giữa cbETH và ETH. Điều này hấp dẫn các nhà đầu tư muốn sinh lợi một cách an toàn.

Lượng cbETH được mua vào 7 ngày qua

Compound cũng có sản phẩm Liquid Staking của mình nhưng có vẻ không thu hút bằng các nền tảng còn lại.

Khối lượng mua vào của cETH có phần ít hơn các sản phẩm ETH còn lại

Tổng kết

Trên đây là các thông tin thu thập được từ dữ liệu On-chain, nhà đầu tư có thể cân nhắc và phân bổ vốn để tìm một vị thế hợp lí vì các Token phái sinh của ETH là khoản đầu tư dài hạn. Với những biến động mạnh cùng với sự ảnh hưởng lớn từ các sự kiện vĩ mô hiện nay rất có thể vẫn còn những nhịp điều chỉnh nữa xảy ra.

Dữ liệu trong bài được thu thập từ Nansen.ai Dune.com

Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.