RAMSES Finance - Tương Lai Của AMM DEX Trên Arbitrum

RAMSES Finance - Tương Lai Của AMM DEX Trên Arbitrum

Với định nghĩa được giới thiệu bởi “bố già Defi” Andre Cronje, độ phủ rộng của Ve(3,3) là không thể bàn cãi. Solidly trên Fantom blockchain, với việc là DEX đầu tiên ứng dụng cơ chế này, đồng thời cũng là dự án được chính Andre Cronje phát triển, đã khởi đầu cho một narrative tạo nên làn sóng đầy tiềm năng cho Defi.

Cùng với trend này, các dự án fork theo Solidly dựa trên cơ chế ve(3,3) cũng lần lượt ra đời, tuy nhiên hầu hết chỉ dừng lại ở việc copy cơ chế và đặt trên một Blockchain khác. Ramses trên Arbitrum là một trong số ít các DEX thực sự ứng dụng và cải tiến ve(3,3), tạo nên khác biệt với các DEX hiện tại.

Vậy Ramses Finance là gì?

Tổng quan Ramses Finance

Ramses Finance là một sàn DEX sử dụng cơ chế AMM ( Automated Market Maker), được xây dựng trên Arbitrum blockchain, với mục tiêu trở thành “Native liquidity layer” của hệ sinh thái.

Sử dụng cơ chế ve(3,3) của Andre Cronje (thông qua các tính năng của Solidly), Ramses mang lại tiềm năng mà các dự án AMM DEX trước đây đã có, đồng thời khắc phục các nhược điểm cố hữu từ ve(3,3) bằng các cải tiến riêng.

Mô hình kinh tế của dự án Ramses

Tokenomic

$RAM

Tổng cung: 500.000.000

Cung ban đầu: 125.000.000 $RAM và 75.000.000 $veRAM

Stake $RAM nhận $veRAM với số lượng tăng dần tương ứng với thời gian staking.

Phân phối token