Polyhedra Network Mở Testnet - Dự Án zkEVM Backed Bởi Binance Labs

Polyhedra Network Mở Testnet - Dự Án zkEVM Backed Bởi Binance Labs

Trong khoảng thời gian gần đây, công nghệ zero-knowledge proof (ZKP) đặc biệt là zk-SNARKS được nhắc tới bởi CZ - CEO Binance cùng với sự nâng cấp công nghệ này đến từ Ethereum Foundation. Polyhedra Network là dự án ứng dụng công nghệ zero-knowledge proof vào sản phẩm để làm cơ sở hạ tầng cho Web3 được backed bởi Binance Labs và nhiều backers đình đám khác.

Polyhedra Network Là Gì?

Polyhedra Network đang xây dựng thế hệ cơ sở hạ tầng tiếp theo cho khả năng tương tác, khả năng mở rộng và quyền riêng tư của Web3 thông qua công nghệ zero-knowledge proof (ZKP) tiên tiến. Polyhedra Network cung cấp các giải pháp tương tác có hiệu quả cao và độ tin cậy cao để  cấp quyền chuyển tài sản, truyền tin nhắn và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống Web2 và Web3 khác nhau.

Polyhedra Network

Các Sản Phẩm Của Polyhedra Network

zkBridge: cung cấp cơ sở hạ tầng cross-chain hiệu quả và đáng tin cậy cho khả năng tương tác layer-1 và layer-2 bằng cách sử dụng deVirgo.

ZK-DID: ZK-DID là một hệ thống xác thực an toàn, có thể tương thích với Web2/Web3, mở rộng và dễ sử dụng. Quyền riêng tư của người dùng được bảo vệ bằng các công nghệ zero-knowledge proof tiên tiến có thể được sử dụng cho cả Web2 và Web3.

ZK-NFT: là một giao thức NFT mới có thể chứa các NFT khác bằng "container" mang lại khả năng tương tác tối đa. Container được mã hóa thêm với zero-knowledge proof để bảo vệ quyền riêng tư của các tài sản liên quan.

Polyhedra Network
Các sản phẩm của Polyhedra Network

Partner, Backer Và Gọi Vốn

Polyhedra Network đã huy động được 10 triệu đô la trong vòng cấp vốn chiến lược do Binance Labs và công ty đầu tư tập trung vào blockchain Polychain Capital đồng dẫn đầu. Polyhedra Network cũng được back bởi Animoca Brands trong số 17 nhà đầu tư. Khoản đầu tư này đến khi "mùa đông crypto" dần hạ nhiệt ở phía venture capital, mặc dù các dự án cơ sở hạ tầng vẫn tương đối phát triển.

Partner và backer của Polyhedra Network

Làm thế nào để tham gia Testnet?

Setup Ví

Trước hết, người dùng testnet cần thêm Goerli Testnet Chain vào ví.

Faucet

Để đảm bảo phí gas, người dùng cần nhận $ETH từ Goerli Faucet và $BNB từ BNB Smart Chain Faucet.

Tạo NFT

Truy cập vào Polyhedra Network và kết nối ví. Chọn bất kỳ ảnh nào để tạo NFT và điền tất cả thông tin cần thiết (tên, mô tả). Sau đó chọn Ethereum Goerli Testnet và nhấp vào "create".

Bridge NFT Qua zkBridge

Truy cập zkBridge của Polyhedra Network và bắt đầu chuyển NFT vừa tạo. Chọn Ethereum Goerli Testnet và nhấp vào "My NFTs". Sau đó, chọn NFT muốn bridge và nhấp vào "add NFTs". Sau cùng, hãy nhấp vào "start import".

Chọn blockchain nhận là BNB Chain Testnet và nhấn "next". Sau đó, "approve" và "transfer" các NFT.

Cuối cùng, hãy cung cấp feedback cho dự án trên kênh "suggestions-and-support" ở Polyhedra Network Discord. Tiếp theo, sao chép "source transaction ID" và "claim transaction ID" cùng với ảnh chụp màn hình vào kênh đó.

Đánh Giá Và Tổng Kết

Tóm lại, testnet Polyhedra Network hiện đang hoạt động và cho phép cộng đồng tham gia các sản phẩm của họ, đó là zkBridge. Mã thông báo của dự án vẫn chưa được công bố nhưng người dùng testnet có thể có cơ hội cao nhận được airdrop khi trở thành người dùng đầu tiên của Polyhedra Network.

Polyhedra Network sử dụng công nghệ cao zero-knowledge proof đã được áp dụng bởi Ethereum và các dự án nổi bật khác như zkSync, Polygon (tháng tới), v.v. Ngoài ra, dự án được back bởi Binance Labs và Polychain Capital nên cộng đồng có thể mong đợi Polyhedra Network phát triển đáng kể cùng với token của dự án trong tương lai.


Holdstation Wallet - Your Gate to Web3 💜🦈

Make DeFi as easy as CeFi!

📲 Tải ngay: IOS | Android

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Các thông tin, tuyên bố và dự đoán trong bài viết này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà Holdstation cho là đáng tin cậy. Các ý kiến thể hiện trong bài viết này là ý kiến cá nhân được đưa ra sau khi xem xét kỹ càng và cẩn thận dựa trên những thông tin tốt nhất chúng tôi có tại thời điểm viết bài. Bài viết này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo mua/ bán bất cứ token/NFT nào.
Holdstation không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng nội dung bài viết này.
Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.