J.P Morgan và VISA Sử Dụng Mạng Lưới Blockchain để Thanh Toán Toàn Cầu

J.P Morgan và VISA Sử Dụng Mạng Lưới Blockchain để Thanh Toán Toàn Cầu

J.P. Morgan và Visa đang hợp tác để hiện thực hóa hệ thống thanh toán toàn cầu bằng cách sử dụng mạng blockchain riêng là Liink và B2B Connect.

Liink, trước đây được gọi là Mạng thông tin liên ngân hàng, được J.P. Morgan ra mắt vào năm 2017 với mục tiêu giúp chuyển tiền xuyên biên giới hiệu quả hơn. Hiện tại, sự thành công của thanh toán toàn cầu dựa vào các ngân hàng đại lý phối hợp giữa các múi giờ và tiền tệ.

Sản phẩm xác thực thông tin tài khoản của Liink, đảm bảo các bên giao dịch cung cấp danh tính chính xác và thông tin chính xác. Liink được cung cấp thông qua bộ phận cơ sở hạ tầng thanh toán và blockchain của Onyx, J.P. Morgan.

Sản phẩm thanh toán xuyên biên giới của Visa dành cho các tổ chức tài chính và khách hàng doanh nghiệp, B2B Connect, đã áp dụng Xác nhận để xác thực thông tin tài khoản. J.P. Morgan đã thông báo hôm nay rằng Deutsche Bank sẽ tham gia với tư cách là thành viên sáng lập của sản phẩm Xác nhận để định hướng cho việc mở rộng chiến lược của mình.

Alex Littleton, người đứng đầu toàn cầu của Confirm, cho biết trong một tuyên bố: "Sự tăng trưởng của Confirm ảnh hưởng lớn tới hiệu suất của mạng lưới".

Vì blockchain đang được sử dụng và được nhiều ngành công nghiệp trên thế giới áp dụng do tính năng sử dụng của blockchain cũng như tốc độ giao dịch nhanh so với hệ thống thanh toán xuyên biên giới truyền thống là SWIFT. Blockchain phải là mạng lưới của công ty trong tương lai và không chỉ trong công ty công nghệ, mà còn trong các ngành khác, đặc biệt là ngành liên quan đến kinh tế.

Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.