Ethereum Shanghai Hard Fork Được Xác Định, Cần Chú Ý Điều Gì?

Ethereum Shanghai Hard Fork Được Xác Định, Cần Chú Ý Điều Gì?

Trong một buổi thảo luận, đội ngũ phát triển Ethereum đã tiết lộ bản nâng cấp tiếp theo trên lộ trình của Ethereum sẽ là bản hard fork “Shanghai”.

Ethereum Shanghai Hard Fork Được Xác Định, Cần Chú Ý Điều Gì?
Ethereum Shanghai Hard Fork Được Xác Định, Cần Chú Ý Điều Gì?

Đội ngũ phát triển Ethereum đang hướng tới bản hard ford Shanghai vào tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên đây mới chỉ là dự định, đã không ít lần những bản nâng cấp khác của Ethereum liên tục bị thay đổi lịch gần đây nhất là sự kiện The Merge cũng không ít lần bị delay.

Trong bản cập nhật lần này sẽ cho phép người dùng rút ETH đã staked trên Beacon Chain từ sau The Merge, một cách có hệ thống và làm cho mạng Ethereum có khả năng mở rộng hơn. Sự kiện cho phép rút ETH đã bị khóa có thể khiến cho giá của ETH biến động và ảnh hưởng một phần, nhà đầu tư chú ý khi giao dịch.

Ngoài một số nâng cấp về khả năng mở rộng lớn hơn, được đưa vào lần nâng cấp lần này là các bản cải tiến EIP nhỏ bao gồm EIP-3651, EIP-3855 và EIP-3860. Trong đó EIP-3651 có thể sẽ là một công cụ thay đổi Ethereum giúp giảm phí mạng cho những người góp phần xây dựng mạng lưới.

Bản nâng cấp EIP-4844: Proto Danksharding được kì vọng sẽ giảm thiểu lượng được lượng phí gas tiêu tốn trên hệ sinh thái Ethereum, đặc biệt là giải pháp Rollup được nhắc đến nhiều gần đây sẽ không có trong bản nâng cấp Hardfork lần này. Sau sự kiện Shanghai, đội ngũ phát triển đặt mục tiêu tháng 5 đến tháng 6 năm 2023 sẽ ra mắt EIP-4844 một cách nhanh chóng.

Tổng kết

Sự kiện hard fork lần này được cho là sẽ hỗ trợ nhiều về mặt kỹ thuật và giúp cho đội ngũ có thêm thời gian xử lí những vấn đề phát sinh từ sự kiện The Merge trước đó. Tuy nhiên nhà đầu tư vẫn cần chú ý khi giao dịch vào thời điểm Ethereum có những bản nâng cấp lớn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Các thông tin, tuyên bố và dự đoán trong bài viết này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà Holdstation cho là đáng tin cậy. Các ý kiến thể hiện trong bài viết này là ý kiến cá nhân được đưa ra sau khi xem xét kỹ càng và cẩn thận dựa trên những thông tin tốt nhất chúng tôi có tại thời điểm viết bài.  Bài viết này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo mua/ bán bất cứ token/NFT nào.
Holdstation không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng nội dung bài viết này.
Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.