Danh Sách Các Sàn Giao Dịch Đã Sao Kê Tài Sản Đảm Bảo

 • Binance đã công bố địa chỉ kho dự trữ tài sản chính. Binance Blog
 • OKX đã công bố địa chỉ kho dự trữ tài sản chính. Twitter@okx
 • Kucoin đã công bố địa chỉ kho dự trữ tài sản chính. Kucoin Blog
 • Gate.io Đã mời Armanino tiến hành audit kho dự trữ tài sản của mình, sốBTC và ETH của họ đã vượt qua các khoản nợ. Armanino TrustExplorer
 • Crypto.com đã công bố địa chỉ kho dự trữ tài sản chính . Twitter@kris
 • Bybit chưa công bố bất kỳ địa chỉ kho dự trữ tài sản nào của họ, tuy nhiên quá trình sao kê đang được tiến hành và chưa có ngày thông báo chính thức . Twitter@benbybit
 • Huobi đã công bố địa chỉ kho dự trữ tài sản chính . Huobi Support
 • Deribit đã công bố địa chỉ kho dự trữ BTC và ETH của mình. Deribit Blog
 • BitMEX phát triển công nghệ "Proof of Reserve" vào mùa hè năm 2021, cho phép người dùng kiểm tra tài sản dự trữ Bitcoin của họ bất kì lúc nào. BitMEX Blog
 • Bitfinex đã công bố địa chỉ kho dự trữ tài sản chính. Bitfinex Blog
 • Kraken đã đưuọc audit bởi Armanio hàng quý kể từ năm 2014 . Kraken Blog
 • MEXC Global chưa công bố bất kỳ địa chỉ kho dự trữ tài sản nào của họ, tuy nhiên quá trình sao kê đang được tiến hành và chưa có ngày thông báo chính thức. Twitter@MEXC_Global
 • Bitget Twitterhưa công bố bất kỳ địa chỉ kho dự trữ tài sản nào của họ, tuy nhiên quá trình sao kê đang được tiến hành và quá trình sao kê đưuọc dự kiến diễn ra trong vòng 1 tháng@BracyBitget
Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất các thủ tục thanh toán để có thể toàn quyền truy cập vào Holdstation.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành công Holdstation.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt toàn bộ, giờ bạn có thể truy cập vào tất cả nội dung.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Thanh toán của bạn chưa được cập nhật.