Arken Finance - Tối Ưu Thanh Khoản Đa Chuỗi, Cầu Nối Giữa Tradfi và Defi

Arken Finance - Tối Ưu Thanh Khoản Đa Chuỗi, Cầu Nối Giữa Tradfi và Defi

Thiếu thanh khoản và không hỗ trợ token là một trong những vấn đề chính người dùng Defi gặp phải khi muốn swap hoặc chuyển tài sản của mình giữa các blockchain. Đồng thời, đối với những người bước chân vào thị trường crypto từ thị trường truyền thống, việc tìm hiểu và thích nghi với multichain sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để giải quyết các vấn đề này, Arken Finance được tạo ra với định hướng trở thành cổng giao dịch đa chuỗi, trở thành cầu nối giữa Defi và Trafi và đơn giản hóa giao dịch crypto, hướng đến nhiều đối tượng giao dịch.

Vậy dự án này được xây dựng như thế nào ?

Tổng quan Arken Finance

Arken Finance là cổng giao dịch đa chuỗi với mục đích trừu tượng hóa sự phức tạp của DeFi bằng cơ chế Abstraction Layer - cho phép nhà giao dịch hưởng lợi từ tính thanh khoản đa chuỗi và tăng mức độ trải nghiệm người dùng (UX) như một sàn giao dịch tập trung thông thường, trong khi vẫn duy trì hoàn toàn quyền giám sát tài sản của họ.

Arken Finance cung cấp:

  • Abstraction layer dành cho công nghệ: xử lý các các xung đột giữa các giao thức và chuỗi, tạo ra sự thống nhất cho các chain và protocol được Arken Finance hỗ trợ.
  • Abstraction layer dành cho UX: thống nhất UX trên nhiều chain và dApps khác nhau trong hệ sinh thái Arken Finance.

Tokenomic

$ARKEN, native token và là utility token của hệ sinh thái Arken. Như vậy, dạng vote-escrowed token của $ARKEN sẽ là governance token, đồng thời kết hợp cơ chế ve(3,3). Tuy nhiên, chi tiết chưa được công bố.

Token distribution

Như vậy, token distribution của Arken Finance vẫn sẽ hướng đến cộng đồng như các mô hình ve(3,3) khác, với 51.75% cho cộng đồng. Tuy nhiên, dự án này sẽ chia cho Team, Advisor và Investors lên đến 30%. Con số này sẽ có ảnh hưởng lớn đến quyền ảnh hưởng vận hành của dự án, các nhà đầu tư cần chú ý trước khi quyết định sở hữu $ARKEN.

Điểm mạnh của Arken Finance là gì ?

Trải nghiệm dành cho người dùng

Không chỉ là đơn giản hóa giao dịch swap, Arken hướng đến trở thành một công cụ all-in-one dành cho các nhà giao dịch. Arken Finance sở hữu:

  • Công cụ tối ưu hóa route theo thời gian thực: cung cấp báo giá tốt nhất bằng cách tổng hợp hơn 1,4 triệu bể thanh khoản. Cơ chế này hoạt động như một DEX aggregator.
  • Lệnh Limit & Stop-limit: tối ưu hóa chức năng cho người dùng bảo vệ vốn, đồng thời cải thiện trải nghiệm sử dụng, giảm rủi ro tài sản biến động không mong muốn
  • UI được tích hợp và đơn giản hóa